Organisationsform

Find den organisationsform, som er mest fordelagtig for lige netop din bedrift

Rådgivning Specialistviden

Når du opretter eller indgår i et nyt samarbejde med flere landmænd, er valget af organisationsform en særdeles vigtig beslutning. Den kan blandt andet have indflydelse på dit personlige ansvar og bedriftens skattemæssige forhold.

Derfor er det afgørende, at du og dine eventuelle samarbejdspartnere får rådgivning til at vælge lige præcis den virksomhedsform, som er mest fordelagtig i netop jeres situation.

Et landbrug kan drives under mange forskellige former, f.eks:

  • Personselskab (eks. interessentskab eller kommanditselskab)
  • Kapitalselskab (eks. aktie-, anpart- eller partnerselskab)
  • Enkeltmandsvirksomhed

Har din eksisterende bedrift den rigtige struktur?

Det er ikke kun i etableringen af selve landbrugsbedriften, at organisationsformen bør tages op til overvejelse. Også hvis dit landbrug har nogle år på bagen, kan det være relevant at gå organisationsformen efter i sømmene.

Ændringer i blandt andet lovgivning og skatteregler kan betyde, at dit oprindelige valg af virksomhedsform ikke længere er det mest fordelagtige. Dermed kan der være eksempelvis skattemæssige fordele forbundet med en justering af din nuværende virksomhedsform.

Når jeg skal fastlægge den optimale organisationsmæssige struktur for dit landbrug sker det ofte i tæt samarbejde med din revisor og eventuelle andre rådgivere.

Jeg kan blandt andet hjælpe dig med:

  • Rådgivning om valg af selskabsstruktur
  • Optimering og omstrukturering af selskabsstruktur
  • Selskabsretlig og skatteretlig rådgivning