Køb og salg af landbrug

Kom gnidningsfrit gennem overdragelsen af dit landbrug – både som køber og som sælger

Rådgivning Specialistviden

En velforhandlet og gennemarbejdet købsaftale er en forudsætning for en vellykket overdragelsesproces. Men navnlig som sælger vil der derudover være en lang række forhold på bedriften, som du med fordel kan være på forkant med inden en overdragelse.

Forhold, som kan have betydning for salgsprisen, men som ligeledes kan være særdeles relevante at forberede med rettidig omhu, selv om en handel ikke lige står for døren.

I forbindelse med salg eller salgsmodning af landbruget, kan jeg hjælpe dig med,

 • Gennemgang og ajourføring af ansættelseskontrakter, således at de afspejler aktuelle ansættelsesvilkår og overholder gældende lovgivning.
 • Gennemgang og forhandling af evt. forpagtningskontrakt med henblik på at sikre mulighed for afståelse og optimering af forpagtningsvilkår.
 • Opdatering af evt. samarbejdsaftale, interessentskabsaftale eller lignende, så den afspejler vilkårene i dit aktuelle landbrug.
 • Forhåndssikring for din mulighed for at overdrage dine løbende aftaler til køber.
 • Udarbejdelse og forhandling af købsaftale.

Køb af landbrug, gårdbutik m.v.

Mange andre faktorer end blot salgsprisen er afgørende for, om du gør en god handel, når du køber et landbrug. De forhold, som du overtager fra sælger har nemlig stor betydning for den fremtidige drift og lønsomheden af dit nye økologiske landbrug.

Står du overfor et køb af et landbrug, kan jeg bistå dig sikkert gennem processen ved bl.a. at hjælpe med:

 • Udarbejdelse, gennemgang og forhandling af købsaftale.
 • Gennemgang af ansættelseskontrakter for medarbejdere og evt. opdatering af disse i forbindelse med købet.
 • Gennemgang og forhandling af evt. forpagtningskontrakt med forpagter/bortforpagter.
 • Herunder sikre dig afståelse og en afgrænsning af de forpligtelser, som du måtte indtræde i.
 • Gennemgang og udarbejdelse af en eventuel samarbejdsaftale, interessentskabsaftale, hvis du køber dig ind i et landbrug med flere ejere (enten en fælles virksomhed eller et driftsfællesskab).
 • Overdragelse af løbende aftaler, herunder EU-betalingsrettigheder.