Generationsskifte – husk nu morgendagen!

Rådgivning Specialistviden

Generationsskifte er et tema, der kan være vanskeligt at tage hul på, men udfordringerne bliver ikke mindre af at vente. Der kan være mange penge at spare til bl.a. skatter og afgifter til både den ældre og yngre generation, såfremt man udviser rettidig omhu.

Spørgsmålene er mange. Vil sønnen/datteren overtage bedriften? Vil driftslederen? Eller skal bedriften sælges til en udenforstående landmand? Og skal bedriften sælges samlet eller i mindre dele?

Jeg kan blandt andet hjælpe dig med:

  • Tilrettelæggelse af landbruget med henblik på generationsskifte (eks. omdannelse til ApS eller A/S)
  • Gennemførelse af generationsskiftet (eks. opdeling af bedriftens aktier i A- og B-aktier eller overdragelse gennem skattemæssig succession
  • Optimering i forhold til at mindske likviditetsbehovet efter gennemførelse af generationsskiftet