Forpagtning af landbrug

Opnå forbedrede forpagtningsvilkår

Rådgivning Specialistviden

Hvis du forpagter din landbrugsjord, er der tre overordnede aspekter, du bør være opmærksom på.

For det første er det vigtigt, at du får udformet en fremtidssikker forpagtningskontrakt, der giver dig de mest optimale vilkår. Det kan blandt andet indebære, at du inden for aftalens rammer har mulighed for at ombygge eller foretage ændringer i stuehus og driftsbygninger, hvis det på et tidspunkt skulle blive relevant.

For det andet bør du undersøge, om din nuværende leje for stuehuset er væsentlig højere end markedslejen – forstået som dit lejemåls reelle markedsværdi. Er den det, har du nemlig krav på en forpagtningsreduktion, som potentielt kan give dig store besparelser på dine forpagtningsudgifter. I samme ombæring kan det være en god idé at gennemgå driftsregnskabet fra din bortforpagter. Det vil nemlig ofte afsløre, at du bliver opkrævet højere driftsomkostninger til dit lejemål, end du faktisk er forpligtet til at betale. Også her kan der være mange penge at spare på dine forpagtningsudgifter.

For det tredje er det vigtigt, at du får den rette vejledning, hvis du står over for at skulle opsige forpagtnings-aftalen. I nogle tilfælde kan du nemlig være forpligtet til at opfylde visse krav fra din bortforpagter – blandt andet istandsættelse af bygningerne, pleje af jorden m.v.

I forbindelse med forpagtning af driftsbygninger og jord kan jeg blandt andet hjælpe dig med:

  • Indgåelse af ny forpagtningskontrakt
  • Fremtidssikring af din forpagtningskontrakt, så du kan foretage ombygninger og ændringer i lejemålet, hvis det bliver nødvendigt
  • Gennemgang af eksisterende forpagtningsaftale med henblik på at undersøge mulighederne for reduktion af forpagtningsafgiften
  • Vilkår for ombygning af driftsbygninger
  • Rådgivning om forpagtningsregulering for så vidt angår stuehuset
  • Håndtering af fraflytning, herunder krav fra bortforpagter om reetablering og istandsættelse af driftsbygningerne ved fraflytning
  • Håndtering af opsigelse af forpagtningen