Dårlig høst med budgetoverskridelse til følge – Udvis rettidig omhu og tag hånd om økonomien nu!

Af advokat Thomas Schioldan Sørensen, Advokat (H), Cert. Voldgiftsdommer, Mediator.

Rådgivning Specialistviden

Prognoserne varsler en dårlig høst som følge af det varme vejr. En dårlig høst er som regel ensbetydende med markant dårlig indtjening for landbruget.

For nogle landmænd kan den dårlige høst måske være ligefrem eksistenstruende for landbrugsvirksomheden. Derfor bør du som landmand udvise rettidig omhu og forud for høsten – eller i hvert fald senest i umiddelbar forlængelse af høsten – tage kontakt til din bank og realkreditinstitut for en håndtering af situationen.

Det er altid en god ide at være på forkant med udviklingen. En tidlig kontakt til banken viser ansvarlighed og indblik i sin økonomi. Det er erfaringen, at en tidlig forhandling med bankerne giver de bedste forudsætninger for, at du også har en driftskredit efter høst.

Det skyldes bl.a., at det oftest er tillidsvækkende og giver et positivt indtryk, at du selv tager hånd om situationen, førend krisen reelt indtræder og banken måske opsiger kreditten.

Desuden sikrer en tidlig forhandling med banken ligeledes bedst muligt, at banken ikke uden videre opsiger driftskreditten, når høsten er i hus og driftskontoen er blevet nedbragt som følge af indtægterne fra høsten.

Udvis rettidig omhu og få råd og vejledning ved at kontakte din rådgiver.